•  » دانلود
  • اجزاي تشکيل دهنده يک سيستم خلأ (Vacuum system components)
    اجزاي تشکيل دهنده يک سيستم خلأ (Vacuum system components)
    تعداد دانلود: 5720 دفعه
    در اين بخش اطلاعاتي به منظور آشنايي هر چه بيشتر افراد با اجزاي يک سيستم خلأ ارائه شده است. در ابتدا نمادهايي که براي نشان دادن اجزا به کار برده مي شود، آورده شده، سپس انواع محفظه هاي خلأ را توضيح داده و به معرفي دام ها(Traps) و بافل هايي که در سيستم خلأ به کار مي رود پرداخته ايم. نهايتاً نحوه اتصال قطعات مختلف را به يکديگر در سامانه هاي خلأ شرح داده ايم.
    دریافت فایل